اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی (M.I.T) در زنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران


1- جراحی های لاپاراسکوپی در رشته زنان


2- جراحی های لاپاراسکوپی در رشته های دیگر بر روی بانوان


3- جراحی های هیستروسکوپی


4- روش های زایمان کم تهاجمی


5- روش های کم تهاجمی تشخیص ، غربالگری و درمان در بارداری


6- روش های کم تهاجمی پیشگیری از تولیدفرزند بیمار


7- روش های کم تهاجمی برخورد با بیماریهای جراحی و داخلی در دوران بارداری


8- روش های کم تهاجمی کاهش مرگ و میر زنان باردار


9- روش های کم تهاجمی پیشگیری ، غربالگری و درمان سرطان های زنان


10- روش های کم تهاجمی پیشگیری ، غربالگری و درمان بیماریهای خاص زنان (آندومتریوز، پوکی استخوان)


11- روش های کم تهاجمی پیشگیری و درمان عوارض یائسگی


12- روش های کم تهاجمی پیشگیری و درمان چاقی در بانوان


13- روش های کم تهاجمی پیشگیری تشخیص و درمان نازایی و عمل آن