اعضا

* اعضاء هیئت موسس مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی در زنان


1- دکتر شهلا چایچیان (متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی سرطانهای زنان)  رئیس مرکز


2- دکتر اشرف جمال (متخصص زنان و فلوشیپ پریناتولوژی) عضو هیئت موسس


3- دکتر مجید معینی (متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی عروق و راینماسیون) عضو هیئت موسس


4- دکتر مهسا هادیپور (متخصص فاماکولوژی) عضو هیئت موسس


5- دکتر پگاه قرائیان (PHD ژنتیک پزشکی) عضو هیئت موسس


6- دکتر بهروز برومند (متخصص داخلی و فوق تخصص بیمارهای کلیه) عضو هیئت موسس


7- دکتر داریوش جاویدی (متخصص جراحی عمومی . فوق تخصص جراحی قلب و عروق) عضو هیئت موسس
 


**کارشناس:


1- علیرضا کشاورزی نیا کارشناس مرکز